The Maier Files | Maier Files mysteries & conspiracy
Maier files and the history of Otto Maier, a story about limitless money and hidden global power. The tiranny and machinations of the world's most powerful central bank and its secret societies ...
occult history, WW, facts about world war, 1939, esoteric agenda, Maier Files, conspiracy, WW2, stripverhalen, stripboek, complot, occult, grail, nazi, gold, crowley, Dietrich, Rahn, treasure, bullion, esoteric, UFO, Haunebu, Schwabenland, MI6, CIA, NSA, black ops, hidden, covert, thriller, Prussia
14362
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14362,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

We cannot live in a world that is not our own, in a world that is interpreted for us by others. An interpreted world is not a home. Part of the terror is to take back our own listening, to use our own voice, to see our own light.

 

Hildegard von Bingen

Otto Maier 1938
Otto maier 1938 revelation

WHERE IS OTTO MAIER?

The disappearance of Otto Maier is one of the last unsolved mysteries. During World War 2, Otto Maier vanished and became everyone’s most wanted man… The last conversation of Maier was to his co-worker Ernst Winkler, to whom he mysteriously said “I’ll see you on the other side.” Two love birds Dieter and Lena, brought them to surface: the Maier-diaries. This is their story and ordeal. By delving into their own family history they open up “a Pandora’s box” of secrets. Unravelling a hidden, dark history of corrupt global financiers and politicians. There was behind Otto Maier an order of Chivalry, a secret order… the esoteric expression of his scientific works. He had a potential link with the mysterious “Hexenkommando” and the small enigmatic military division Parzival. Maier Files is a puzzle, a mysterious trip, straight down the dark road into the unknown, a landscape full of codes, symbols and a hidden history of the world.

WAAR IS OTTO MAIER?

De verdwijning van Otto Maier is een van de laatste onopgeloste mysteries. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween de Duitse wetenschapper Otto Maier en er werd nooit meer iets van hem gehoord. Hij belandde op iedereens lijst van de meest gezochte man… Voor hij verdween sprak hij nog raadselachtig met zijn collega Ernst Winkler tegen wie hij zei: “We zien elkaar aan de andere kant.”
Twee tortelduifjes, genaamd Dieter en Lena, haalden ze boven: de Maier-dagboeken. Dit is ook hun verhaal en beproeving. Door in hun eigen familiegeschiedenis te duiken, openen ze een doos van Pandora vol met donkere geheimen. Ook de verborgen, duistere geschiedenis van corrupte mondiale bankiers en politici wordt beetje bij beetje ontrafeld.
Klaarblijkelijk bevond zich achter Otto Maier een geheime ridderorde, … de esoterische uitdrukking van zijn wetenschappelijk werk. Maar Maier had ook een mogelijke band met het mysterieuze ‘Hexenkommando’ en de raadselachtige militaire divisie Parzival. Maier Files is een puzzel, een mysterieuze reis, over het donkere pad naar het onbekende. Het is een landschap vol codes, symbolen en een verborgen geschiedenis.

In 1932 a German inventor by the name of Otto Maier, working at Gross Industries, astounded his countrymen and the world —or at least that part that was paying attention—with an invention that would allow German economy to eliminate their dependency on fossil fuels. He was awarded a patent for his work, and although he kept certain vital secrets out of his patent diagrams, he did demonstrate his device on numerous public and private occasions.


Witnesses from England and the U.S. announced that the engine indeed ran on “free energy”. When the war broke out, Gross industries and Maier were brought under the SS-development IV, but then, mysteriously, progress was halted and Otto Maier dissapeared. The man just vanished and he was never heard from again. The last conversation of Maier was to his co-worker Ernst Winkler, to whom he mysteriously said “I’ll see you on the other side.” Afterwards his work and devices were described as “junk” and works of a madman.

The disappearance of Otto Maier is one of the last unsolved mysteries.
The Maier files series bring the interpretation of this bizarre mystery surrounding the scientist Otto Maier in the form of a graphic novel. When trying to unravel the history of Otto Maier and the stories told by Rolf Naumann, one finds himself on a journey deep into the world’s secret history where nothing is quite what it appears. A macabre story, an occult tale of medieval heresy, esotericism, industrial espionage and banking fraud. A complex puzzle with many pieces!

Rolf Naumann once said, “The Grail message was written for those who genuinely seek the Truth.

Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


Robert Frost’s 1916 poem The Road Not Taken

In 1932 verbaasde Otto Maier, een Duitse uitvinder die werkzaam was bij het Gross Konzern, zijn landgenoten en de hele wereld – tenminste dat deel van de wereld dat er aandacht voor had – met een uitvinding die de Duitse economie zou toelaten om totaal onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Hij kreeg een octrooi voor zijn werk, en hoewel hij bepaalde cruciale geheimen uit zijn octrooidiagrammen voor zich heeft gehouden, heeft hij zijn prototype dikwijls, zowel privé als openbaar met succes gedemonstreerd.


Getuigen uit Engeland en de VS verklaarden dat de motor inderdaad op “vrije energie” functioneerde. Toen de oorlog uitbrak, werd het Gross Konzern en Maier ondergebracht bij de SS-ontwikkelingsafdeling IV. Maar toen werd de verdere ontwikkeling op geheimzinnige wijze plots gestopt en Otto Maier verdween. De man ging als het ware in rook op en er werd nooit meer iets van hem gehoord. Het laatste gesprek van Maier was met zijn collega Ernst Winkler, aan wie hij mysterieus zei: “Ik zie je aan de andere kant.” Nadien werden zijn uitvindingen afgedaan als gekkenwerk en klinkklare nonsens.

De verdwijning van Otto Maier is een van de laatste onopgeloste mysteries.
De Maier-files reeks brengt de interpretatie van dit bizarre mysterie rond de wetenschapper Otto Maier in de vorm van een grafische roman. Wanneer men probeert om de geschiedenis van Otto Maier en de verhalen van Rolf Naumann te ontrafelen, bevindt men zich op een hobbelig parcours diep doorheen werelds verborgen geschiedenis, waar niets is wat het lijkt. Een sinister verhaal, een occulte link met middeleeuwse ketterij, esoterisme, industriële spionage en bankfraude. Een ingewikkeld raadsel met vele puzzelstukjes!

Rolf Naumann zei ooit: “De boodschap van de Graal werd speciaal voor hen geschreven die oprecht zoeken naar de waarheid.

PREVIEW EPISODES

Episode 0 & Episode 1
Maier Files Episode Adlerflug
Laurin's Mill Maier Files
Unternehmen Kelch
Otto Maier

MAIER FILES  READERS / LEZERS

SUPPORT MAIER FILES

We’re continually working to improve Maier Files. The Maier files is a totally independent project, the operation and creation of Maier Files takes a lot of time, money and above all it’s hard work to produce.

If everyone who reads our posts, who likes it, helps to support it by donating €2, we could keep Maier files growing and our future would be much more secure. That’s right, the price of a simple cup of coffee or a small beer. We deeply appreciate your generous gift to help us continue growing.  And maybe you fancy one of our unique T-shirts … Grab one and spread the word! Cheers!

We zijn voortdurend bezig om Maier files  te verbeteren.

De Maier files is een volledig onafhankelijk project, de werking en het maken van Maier Files kost heel veel tijd en geld.

Als iedereen die onze berichten leest, wie deze goed vindt, ons zou willen helpen met het ondersteunen van het project Maier files door 2€ te schenken, zou onze toekomst veel veiliger zijn. Yep dat is de prijs van een simpele koffie of een biertje. Wij waarderen elke vorm van uw royale steun om ons verder te helpen groeien. Misschien bevalt een van onze unieke T-shirts je wel … Bezoek de T-shirt Winkel en vooral verspreid het woord Maier Files! Oprechte dank!

MAIER FILES QUOTES

DOWNLOAD EPISODE 0

NEDERLANDS

The Legacy

READ THE LATEST POSTS, TIDBITS AND BACKSTORIES

Playing for high Stakes

Herbert Osborn Yardley (April 13, 1889 – August 7, 1958) was an American cryptologist. He founded and led the cryptographic organization the Black Chamber. Under Yardley, the cryptanalysts of The American Black Chamber broke Japanese diplomatic codes and were able to furnish American negotiators with......

The decline of the West

The Decline of the West (German: Der Untergang des Abendlandes), or The Downfall of the Occident, is a two-volume work by Oswald Spengler, the first volume of which was published in the summer of 1918. Spengler revised this volume in 1922 and published the second......

THE HOUSE OF MORGAN

“The House of Morgan” is about the rise, fall, and resurrection of an American banking empire—the House of Morgan. Perhaps no other institution has been so encrusted with legend, so ripe with mystery, or exposed to such bitter polemics. Until 1989, J. P. Morgan and......

TRY THIS MIND READING – GUDRUN LEEST JE GEDACHTEN!

Mind Reading Gudrun

Vote for a translation

Soll “Maier Files” übersetzt werden?
Wir brauchen mindestens 200 Stimmen / Käufer

Pour vous, est ce qu’il doit y avoir une traduction de “Maier Files”?
Nous avons besoin d’au moins 200 voix / acheteurs

Sprache / langue

View Results

Loading ... Loading ...

BIBLIOGRAPHY

Depending on your interest, here are some resources you might find useful if you’re into the backstory of the Maier Files. This listing is a very small sample of many reference books and is far from a complete list. It can be also for you a start of a never ending journey …

 

Hieronder kan je enkele bronnen of referenties vinden die wel interessant zijn indien je in het achtergrondverhaal geinteresseerd bent. Deze lijst is nog maar een beperkte weergave van de vele naslagwerken en is dus verre van compleet. Maar het kan ook voor u een begin zijn van een nooit eindigende reis …

Amazon