Home
The lovebirds, Dieter and Lena get into a dizzying adventure in which everything is about the secrets of Otto Maier, missing bullion and esoteric treasures. They need to find their way through a maze of codes and machinations where nothing is what it seems. By delving into their own family history they open up “a Pandora’s box” of secrets. Maier Files is a puzzle, a mysterious trip, straight down the dark road into the unknown, a landscape full of codes, symbols and a hidden history of the world. complottheorie
occult history, WW, facts about world war, 1939, esoteric agenda, Maier Files, conspiracy, WW2, stripverhalen, stripboek, complot, occult, grail, nazi, gold, crowley, Dietrich, Rahn, treasure, bullion, esoteric, UFO, Haunebu, Schwabenland, MI6, CIA, NSA, black ops, hidden, covert, thriller, Prussia
14869
page-template-default,page,page-id-14869,bridge-core-2.4.5,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-23.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22460

“Narrow is the way,

and few be they that find it.”

 “De weg is nauw en weinigen zijn er,

die deze weg weten te vinden.”

Somewhere in central Europe an old secret is guarded, it’s an instance of an ancient tradition. A secret glimpsed by many but understood by only a few.

Er bevindt zich ergens in centraal Europa een oud en streng bewaakt geheim dat deel uitmaakt van een zeer oude traditie. Velen hebben er inderdaad een glimp van opgevangen, maar slechts een paar enkelingen begrepen het.

The Grail message was written for those who genuinely seek the Truth.

De boodschap van de Graal werd speciaal voor hen geschreven die oprecht zoeken naar de waarheid.

There’s a special excitement in discovering hidden worlds, regardless of whether uncovered on a perilous trek through wildernesses and dense jungles or found after insightful research into dusty documents. The excavator coming out of the blue upon timeworn ruins changes perpetually our perspective of the world, or rather, demonstrates that world to us through new eyes. Along these lines, as well, the solitary researcher culling  through dimly lit stacks and sealed archives has a comparative experience, revealing shrouded words that have been covered under layers of fragmentary data, misrepresentations, falsehoods and in some cases outright deception. Archives and records in themselves, obviously, are however words on paper, yet they fill in as windows into the key actors, arrangements, and machinations that have played a part in revolutions, mass migrations, wars, assassinations, and other events that changed the course of history …

Bij het ontdekken van verborgen werelden, onstaat er een roes van opwinding, ongeacht of er een gevaarlijke tocht door dichte jungles aan vooraf ging of de ontdekking zich openbaarde na grondig speurwerk doorheen donkere, stoffige archieven. De archeoloog die plots op eeuwenoude ruïnes stuit, verandert voor altijd onze kijk op de wereld, of laat ons tenminste de wereld zien door een andere bril.  Zo heeft de eenzame onderzoeker  een soortgelijke ervaring wanneer hij/zij zich door de stapels verzegelde archieven wurmt en de verborgen woorden ontdekt die begraven werden onder lagen van versplinterde informatie, valse waarheden en in sommige gevallen directe misleiding. Op zichzelf zijn deze archieven enkel maar woorden op papier, maar ze werpen wel een licht op de belangrijkste actoren, afspraken en intriges die een rol hebben gespeeld in revoluties, massamigraties, oorlogen, moorden en andere gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis veranderd hebben of op zijn minst beïnvloed hebben …

Where is Otto Maier?

 

The disappearance of Otto Maier is one of the last unsolved mysteries.

If that doesn’t alarm you, start the search for Otto Maier since he left plenty of clues … And believe us: Strange Things Sometimes Still Happen.

Waar is Otto Maier?

 

De verdwijning van Otto Maier is een van de nog laatste onopgeloste mysteries.
De Maier files reeks, vormgegeven als een strip,  brengt de interpretatie van het bizarre mysterie dat nog steeds rond de wetenschapper Otto Maier dwaalt.

En geloof ons: Soms gebeuren er nu nog steeds vreemde dingen in de wereld.

Maier Files Tees

The diary entry of Otto Maier on April 19, 1938, contains only one word:  Apocalypse!

Op 19 april 1938 schreef Otto Maier in zijn dagboek slechts één woord: Apocalyps!

Otto Maier Diaries

If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.
― George Orwell


It is the rare fortune of these days that one may think what one likes and say what one thinks.
― Tacitus

Proclaim the truth and do not be silent through fear.
― Catherine of Siena

Maybe you don’t realise yet that the world history is based upon the beliefs of secret societies and upon some views of the world previously hidden from us. Some of you after reading Maier files will ask: “what happened?” and will get it, and some of you won’t. But before the Maier file series will end, there will be a gift embedded that will allow you to go beyond a shout of a doubt to that Aha-moment.

It’s a golden rule if you want to find out what’s really going on, one must always go to the source. Follow Dieter and Lena into their dark odyssey finding the hidden secret because only the true secret of the Grail can protect the seeker.

Maier files and the hidden story of Otto Maier is based on the personal narrative of Rolf Naumann and as he once said, “The Grail message was written for those who genuinely seek the Truth.

Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


Robert Frost’s 1916 poem The Road Not Taken

“Als vrijheid iets betekent, dan wel het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen.”
― George Orwell


Het is van een uitzonderlijk geluk als men in dezer dagen kan denken wat men wil en zeggen wat men denkt.
― Tacitus

Verkondig de waarheid en zwijg niet door angst.
― Catharina van Siena

Misschien dringt het nog niet tot u door dat de wereldgeschiedenis en de maatschappij is gebaseerd op de geloofsovertuigingen en de denkbeelden van een aantal geheime genootschappen, die tot nu toe, voor ons allen zorgvuldig geheim gehouden werden.


“Wat is er gebeurd?” een vraag die de Maier files lezers zich wel zullen stellen na het lezen van de eerdere episodes en zeker van die, die er nog staan aan te komen. Sommigen onder u zullen het plots snappen, en andere dan weer niet. Maar vooraleer de Maier files serie zal eindigen, zal er in de episodes iets vrijgegeven worden waardoor er zonder enige twijfel ineens het ‘lampje’ zal gaan branden.

Wanneer men wil achterhalen wat er werkelijk aan de hand is, is er een gouden regel die zegt dat men altijd de weg naar de allereerste bron moet volgen. Volg Dieter en Lena in hun duistere odyssee, omdat alleen het ware geheim van de Graal de zoeker kan te beschermen. De Maier files en het mysterie van Otto Maier is gebaseerd op het persoonlijke relaas van Rolf Naumann en zoals hij ooit zei: “De boodschap van de Graal werd speciaal voor hen geschreven die oprecht zoeken naar de waarheid.

The Maier Files Series

Maier Files Episode Adlerflug
episode 5 Maier files

Download Episode 0

 

We respect your privacy. We will NEVER sell, rent or share your email address. That’s more than a policy, it’s our personal guarantee!

English

Nederlands

Maier Files episode 01
Story of Maier Files
Story of Maier Files

They had been at rest for decades, but some lovebirds, Dieter and Lena, brought them to surface: the Maier-diaries. Their curiosity did not kill the cat, but unwillingly awoke some mad dogs. At least that’s what our hero Rolf Dietrich – or is it Rolf Naumann? – has to say about the men who take an unhealthy interest in these diaries.

But who is this Rolf Dietrich? What is he up to? And who is Gudrun? Where does Lena’s grandfather fit in? Are the vague tests Otto Maier apparently performed at some secret nazi-base in the Harz Mountains the actual reason for a number of secret service guys to set up an armed attack in broad daylight?

This first book introduces the characters and exposes an intriguing old feud between dark powers. In “The Initiation”, major Rolf Dietrich and his division get tangled in a web of intrigue so vicious that they can only rely on each other. A mysterious SS black knight sends them on a secret mission and soon they will find themselves in a high-stakes chase across Europe. Discover the division Parzival. The Maier Files where the unexpected, the unknown and the unbelievable meet …

An hidden history of covert wars, political conspiracy, fraud only with one goal: dominance!

Maier files Episode 1 The initiation

Ze lagen al enkele decennia stof te verzamelen, maar een paar tortelduifjes, genaamd Dieter en Lena, haalden ze boven: de Maier-dagboeken. Ze gingen niet dood aan hun nieuwsgierigheid, maar maakten ongewild wel een paar kwade honden wakker. Dat is tenminste wat onze held Rolf Dietrich – of is het Rolf Naumann ? – te vertellen heeft over de mannen die een ongezonde interesse in die dagboeken hebben.

Maar wie is deze Rolf Dietrich? Wat is hij van plan? En wie is Gudrun? Waar past Lena’s grootvader in het prentje? Gaat dit echt allemaal over een paar rare dagboeken? Zijn de vage testen die Otto Maier kennelijk uitvoerde in een of andere geheime nazi-basis in het Harzgebergte de werkelijke reden waarom een aantal geheime agenten een gewapende overval op klaarlichte dag opzetten?

Boek 1 in de serie De Maier-Files introduceert de spelers en legt meteen een intrigerende oude vete bloot, een vete tussen duistere machten. In “De Inwijding” raken majoor Rolf Dietrich en zijn divisie zodanig verstrikt in een web van intriges dat ze alleen nog op elkaar kunnen rekenen. Een mysterieuze zwarte ridder van de SS zendt hen op een geheime missie en al snel zitten ze midden in een wedren door Europa. Ontdek de ongelooflijke activiteiten van divisie Parzival. De Maier Files, waar het onverwachte, het onbekende en de ongelooflijke samenkomen … Een verborgen geschiedenis van de geheime oorlogen, politieke samenzwering en fraude met slechts één doel: heerschappij!

Maier Files

Awakening
Episode 2 - Maier Files
Story of Maier Files

More than a comic at first glance …

It all began with the recruitment of Rolf Dietrich and a very special secret mission into Scotland … Why became Dietrich a member of … uhm – what exactly? and why was Scotland during World War 2 so important?  How is this mystery tied to the birth of the SS-division Parzival? If you want to know that, then you should watch and read carefully, most of the answers will become more clear after each episode and throughout every episode clues are included in the segments, pictures and events.

Awakening Episode 2

Er schuilt heel wat meer in de strip dan op het eerste gezicht lijkt …

Het begon allemaal met de recrutering van Rolf Dietrich en een geheime missie ergens in Schotland … Waarom werd Dietrich lid van … tja – wat precies? en waarom was Schotland tijdens de Tweede Wereldoorlog zo belangrijk? Hoe is dit mysterie verbonden met de geboorte van de SS-divisie Parzival? Als u antwoorden wil, dan moet je aandachtig de prenten bekijken en zorgvuldig lezen. Het zal duidelijker worden na ieder boek. Elke episode bevat ook aanwijzingen in de tekeningen, dialogen en gebeurtenissen. Er is dus wel meer te vinden dan je in eerste instantie zou denken …

Exclusieve Nederlandse druk !

Het verhaal gaat verder en een eerste sluier van het mysterie zal worden opgelicht. Het koppel Lena en Dieter wordt ondergedompeld in een wereld waarvan ze het bestaan nooit vermoed hadden. Dit boek begint met een top-geheime missie van Rolf Dietrich naar Schotland in het begin van de Tweede Wereldoorlog. De officieel niet goedgekeurde vredesmissie wordt doorkruist door een puzzel van geheime operaties, misleiding, manipulatie en corruptie van sommige machten achter het wereldtoneel. Alle spelers zijn klaarwakker!

Deze exclusieve editie heeft een beperkte oplage en is bovendien gesigneerd en genummerd van 1 t/m 300. Het zijn dus allemaal unieke boekjes uit de serie en zijn enkel hier in de webwinkel verkrijgbaar. Bestel het begin van de Maier-geheimen en plaats het in je collectie. Je steunt op deze manier ook de verdere productie van de hele serie.

Maier Files

episode 3
Story of Maier Files
Story of Maier Files

Find out what happened to Lena Mueller after she was brutally kidnapped. Cargo S-44, episode 3, is the new stunning follow-up to the Prequel and episode 2, Awakening, of the Maier Files series. The story continues with the first mission of division Parzival as it takes an unexpected turn. The path of the squad of soldiers crosses a secret cargo train, S-44. An event that will lead to a frantic hunt …

Who can be trusted in a world that’s been fueled by corruption and greed? A dangerous adventure into veiled histories! Lena & Dieter will need to find their way through a maze of machinations where nothing is what it seems. A hidden history that seems to drag the couple towards a single, inconceivable truth and a long-lost world of esoteric wisdom. Prepare for action and adventure. Are you ready … ?

Cargo D-44 Maier files

Ontdek  wat er met Lena Mueller gebeurde nadat ze op brute wijze werd ontvoerd. Cargo S-44, boek 3, is het nieuwe spannende vervolg op de reeds verschenen Prequel en episode 2, Ontwaken, van de Maier Files reeks. Duik mee verder in het verhaal, dat een onverwachte wending krijgt met de eerste missie van de divisie Parzival.  Het pad van het nieuwe peloton kruist een geheim treinkonvooi, S-44. Een gebeurtenis die zal leiden tot een hectische jacht…

Wie kan je vertrouwen in een wereld die gevoed wordt door corruptie en hebzucht? Een gevaarlijk avontuur in een versluierde geschiedenis! Lena & Dieter zullen hun weg moeten zoeken door een doolhof van gekonkel en intriges, waar niets is wat het lijkt. Een verborgen geschiedenis die het tweetal zal meesleuren richting enkele voor hen onvoorstelbare waarheden en een lang verloren wereld van esoterische wijsheid. Ben je er klaar voor?

Story of Maier Files
Episode 4

Scientist Otto Maier, working on a mysterious new engine in a secret nazi base somewhere in the Harz, has escaped. The man just disappeared and was never heard from again. Preliminary investigations show that he may have had help in his breakout. Curious about what really happened? Imagine getting the story from firsthand witnesses Frans Vleeminckx, a forced labor inmate and Traute Rose, the enigmatic member of the Witch commando H. Will dark secrets come to light?

Maier files series is a journey deep into the mysterious realm and the hidden history, a place where the unknown and the unbelievable meet.

Maier files Adlerflug preview

Otto Maier ging als het ware in rook op en er werd nooit meer iets van hem vernomen. De wetenschapper verdween terwijl hij aan een mysterieuze nieuwe motor in een geheime Nazi basis werkte ergens in de Harz regio. Uit een eerste onderzoek blijkt dat hij hulp zou gehad hebben bij zijn ontsnapping. Benieuwd wat er werkelijk gebeurde?

Zullen duistere geheimen aan het licht komen, nu we het verhaal kunnen volgen vanuit het standpunt van de dwangarbeider Frans Vleeminckx en het mysterieuze meisje Traute Rose van het Heksencommando? Maier bestanden serie is een reis diep in de mysterieuze wereld en de verborgen geschiedenis, een plek waar het onbekende en het ongelooflijke samenkomen.

Maier files Episode 05
05-13eng
05-13NL

Maier files and the history of Otto Maier, a story about limitless money and hidden global power. A gripping thriller, Otto Maier finds himself in a high-stakes power game. Was he able to breakaway from the tiranny and machinations of the world’s most powerful central bank and its secret societies?

One of the ways you can help us get the word out about the history of Otto Maier and help us keep this series rolling is to support us by snagging a shirt or a hoodie to wear. The stuff is cool and we’re going to be keeping up and expanding our line as time goes on.  https://the.maier-files.com/tshirts/

Episode 5 Maier files Laurin's Mill

Maier-files en de geschiedenis van Otto Maier vertellen over de bron van onuitputtelijk geld en een  verborgen wereldmacht. Het is een spannende thriller waarbij er voor Otto Maier enorm veel op spel staat. Was hij werkelijk in staat om te ontsnappen uit de tirannie en intriges  van de meest machtige centrale bank van de wereld en zijn geheime genootschappen?

Een van de manieren waarop u ons kan helpen meer ruchtbaarheid te geven aan de geschiedenis van Otto Maier en zo meteen de serie verder op weg helpt is ons te ondersteunen door een shirt of een hoodie te dragen. De spullen zijn cool en we gaan zeker in de toekomst deze merchandise lijn nog verder blijven uitbreiden met gave referenties naar de episodes. https://the.maier-files.com/tshirts/

We’re continually working to improve Maier Files. Because this is an indieproject, the operation and creation of Maier Files depends on generous donations like yours. We deeply appreciate your generous gift to help us continue growing. Cheers!

[paypal_donation_button]

We zijn voortdurend bezig om Maier files  te verbeteren. Omdat dit een indieproject is, hangt de werking en de creatie van Maier Files af van gulle giften zoals de uwe. Wij waarderen ten zeerste elke vrijgevige bijdrage dat ons helpt verder te groeien. Bedankt!

[paypal_donation_button]

You already know that the female mystical leader of the Teutonic tribes, the Albruna, was a master in influencing events and divinations.

You want to see something cool?

Click on the picture below

Je weet wellicht al dat de Albruna de mystieke leidster was van de Germaanse stammen en dat ze een meester was in het beïnvloeden van de gebeurtenissen en in waarzeggerij.

Wil je echt iets cools zien?

Klik dan op de Albruna prent hieronder

Gudrun reads your mind
Ook verkrijgbaar op Storesquare
Vote for a translation

Soll “Maier Files” übersetzt werden?
Wir brauchen mindestens 200 Stimmen / Käufer

Pour vous, est ce qu’il doit y avoir une traduction de “Maier Files”?
Nous avons besoin d’au moins 200 voix / acheteurs

[poll id=”2″]

Maier Files:  Tidbits – Weetjes

According to the Roman historian Tacitus, the ancient Germanics thought of their women as “goddesses”. Especially holy were the spirits of female ancestors …      ...

If you have been the proverbial fly on the wall in Descartes’s bed-room in La Flèche, in southern France, in 1636, you may have watched Descartes laying in bed observing you. His most remarkable idea came to him while observing a fly crawl along a curved path, which he thought about illustrating in terms of its distance from the walls.......

Few economic subjects are more tangled, more confused than money. Quarrels abound over “tight money” vs. “easy money,” over the roles of the Federal Reserve System and the Treasury, over various versions of the gold standard, etc. Should the government pump money into the economy or siphon it out? Which branch of the government? Should it encourage credit or restrain......