The Maier Files | Real Sighting ! – Echt waargenomen !
16190
post-template-default,single,single-post,postid-16190,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,mega-menu-popup-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Real Sighting ! – Echt waargenomen !

U-boat Carradale

20 Jan Real Sighting ! – Echt waargenomen !

In November 1939 a local school bus driver spotted a U-Boat visiting Carradale bay. The sighting was telephoned to the naval headquarters in Greenock.
In november 1939 zag een plaatselijke school buschauffeur een Duitse duikboot opduiken in de Carradale baai. Dit werd telefonisch gemeld aan het hoofdkwartier van de marine in Greenock.
Secret Wiki Scotland:
http://www.secretscotland.org.uk/index.php/Secrets/CampbeltownLochBoom